Privacybeleid

Inside Properties is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.inside-properties.be.

De gebruiker die Ons zijn persoonlijke gegevens verstrekt, garandeert dat deze correct zijn en geeft Ons uitdrukkelijk toestemming om deze informatie te verwerken.  

We voldoen aan de nieuwe wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens (RGPD, die op 25 mei 2018 in werking is getreden).  

Deze worden opgeslagen in de centrale database van Inside Properties om de haar toevertrouwde taken uit te voeren.

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

1.1. GEGEVENS DIE U ONS VERSTREKT

Via het meldingsformulier op onze website: uw e-mail adres, achternaam, voornaam en telefoonnummer.

1.2. GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD

Sommige gegevens worden verzameld via cookies: zie ons Cookiebeleid hieronder in dit document. Sommige gegevens kunnen ook worden verzameld zonder dat ze in cookies worden opgeslagen. Ze kunnen alleen gelezen worden door Inside Properties en alleen tijdens uw bezoek aan onze website.  Het gaat over: 1°) het TCP/IP-adres, 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem en 3°) de laatst bezochte internetpagina.

1.3. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE DOOR ZAKELIJKE PARTNERS WORDEN VERSTREKT

De zakenpartners van Inside Properties garanderen dat Inside Properties toestemming krijgt om persoonsgegevens over te dragen.

2. BEHANDELINGSDOELSTELLINGEN

2.1. ALGEMENE DOELEN

Uw persoonsgegevens worden verzameld om u de dienst te kunnen leveren die op de website wordt aangeboden; om marktonderzoek te kunnen uitvoeren om de kwaliteit van de inhoud en de technische kwaliteit van de website te verbeteren; om informatie te verstrekken, om een e-mail te sturen met de verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren; om het technisch beheer van de website te beheren; om statistieken op te stellen of om enquêtes uit te voeren over het aantal bezoeken aan de verschillende onderdelen van de website wanneer de gegevens anoniem zijn geworden.

2.2. DIRECT MARKETING EN COMMUNICATIE MET DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden in geen geval aan derden meegedeeld of gebruikt voor direct marketing doeleinden, tenzij u bij uw registratie uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming (“opt-in”) heeft verkregen. Deze toestemming kan te allen tijde zonder rechtvaardiging en kosteloos worden herroepen door een e-mail te sturen naar hello@inside-properties.be

2.3. ERNSTIGE INBREUK

Uw gegevens kunnen op haar verzoek aan de Justitie worden verstrekt in geval van een ernstige schending van de regels van goed gedrag.

3. BEWAARTERMIJN VOOR GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor het verlenen van diensten door Inside Properties.

4. RECHT OP TOEGANG EN RECTIFICATIE

U kunt te allen tijde uw persoonlijke gegevens bekijken, corrigeren of wijzigen door een e-mail te sturen naar hello@inside-properties.be

Het staat u volledig vrij om uw persoonlijke gegevens al dan niet te delen met Inside Properties. U dient zich er echter van bewust te zijn dat sommige diensten kunnen worden geweigerd als u deze informatie niet invult op het registratieformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de informatie die u aan Inside Properties verstrekt.

5. RECHT VAN BEZWAAR

Om ernstige en legitieme redenen kunt u gebruik maken van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar hello@inside-properties.be. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

6. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Inside Properties heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de foutieve mededeling aan derden van de op de website verzamelde persoonsgegevens, maar ook elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen. In geen geval is Inside Properties aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van misbruik of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens door een derde partij. Inside Properties wil u waarschuwen dat links op de Website hyperlinks of verwijzingen kunnen bevatten naar andere sites die niet onder de controle van Inside Properties vallen en uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van deze Privacy Policy. Deze sites worden niet effectief beheerd door Inside Properties. Inside Properties is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte websites of de daarin vermelde aanbiedingen, producten of diensten. Inside Properties raadt u daarom aan om de Privacy Policy van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien deze kan afwijken van deze Privacybeleid.

7. COOKIES

7.1. INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om deze te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën stellen ons niet in staat om systematisch gegevens te verzamelen die gebruikers van onze website kunnen identificeren. Ze helpen ons alleen om de werking van onze website te verbeteren, om de interesses van onze gebruikers te begrijpen en om de effectiviteit van onze website te meten.

Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit Cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die we gebruiken en het nut ervan. Lees ons privacybeleid om het privacybeleid dat van toepassing is op de website www.inside-properties.be. te lezen.

Voor meer informatie over dit Cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via hello@inside-properties.be.

7.2. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekst- en nummerbestand dat we opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Dit stelt ons in staat om uw voorkeuren te behouden wanneer u onze website bezoekt. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast om cookies te blokkeren, zal ons systeem cookies plaatsen zodra u onze website bezoekt.

7.3. SOORTEN COOKIES

Cookies kunnen worden gedistribueerd op basis van hun oorsprong, functie en levensduur.

First-party cookies zijn cookies die door een website worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de site bezoekt (bijvoorbeeld cookies geplaatst door www.inside-properties.be).

Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de website die door de gebruiker wordt bezocht. Wanneer een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via dezelfde website, is het een cookie van een derde partij (bijv. cookies die door Google, Twitter en Facebook worden geplaatst).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website correct functioneert (bijv. cookies om in te loggen of te registreren, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn onvermijdelijk eerste partij cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen worden geplaatst voor statistische, sociale, doelgerichte en commerciële doeleinden.  Zij hebben geen betrekking op de louter technische ondersteuning van de website. Cookies voor statistische doeleinden stellen u in staat om te weten welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer zich bevindt, enz. Cookies voor sociale doeleinden stellen de gebruiker in staat om de inhoud van de bezochte website onmiddellijk te delen via sociale media. Cookies voor targeting doeleinden maken het mogelijk om een profiel op te stellen op basis van uw surfgedrag, zodat de getoonde advertenties in lijn zijn met uw interesses. Cookies voor commerciële doeleinden registreren de hoeveelheid en het type advertenties die aan een gebruiker worden weergegeven. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: deze cookies blijven gedurende een in de cookie aangegeven periode op het apparaat van de gebruiker opgeslagen. Ze worden geactiveerd telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt die ze heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, enz). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. Sessiecookies: Deze cookies stellen ons in staat om de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en deze tijdens een browsersessie met elkaar te verbinden. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browservenster opent en eindigt wanneer hij het browservenster sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst.  Zodra u de browser sluit, verdwijnen alle sessiecookies. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

7.4. UW TOESTEMMING

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, moet u cookies accepteren, wat u kunt doen via uw browserinstellingen. U kunt cookies echter blokkeren door uw browserinstellingen te activeren om het plaatsen ervan te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om deze cookies te blokkeren, is het mogelijk dat dit de toegang tot (delen van) onze website kan verhinderen. Lees dit Cookiebeleid aandachtig door om meer te weten te komen. Als u op enig moment uw toestemming wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen via uw browserinstellingen. Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u terecht op de volgende website: www.aboutcookies.org

7.5. UW BROWSERINSTELLINGEN WIJZIGEN

Houd er rekening mee dat internetbrowsers u in staat stellen uw cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen vindt u meestal in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze parameters beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet, raadpleeg dan de ‘Help’-functie in uw webbrowser voor meer informatie.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

Deze Privacybeleid wordt gecontroleerd, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die de enige toepasselijke wetgeving is in geval van een geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacybeleid.

9. AANVAARDING

Door de website te bezoeken en niet later dan het moment van registratie, gaat u akkoord met alle bepalingen van dit Privacybeleid en gaat u ermee akkoord dat Inside Properties uw persoonlijke gegevens kan verzamelen en verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid.